Kommenteeri

3 hüve, mida tasub ettevõtjana kindlasti ära kasutada

Hüved, mis aitavad sul raha kokku hoida.

1.Autokompensatsioon

Isikliku auto kasutamise eest ettevõtluse tarbeks on võimalik maksta hüvitist.

Iga läbitud kilomeetri eest on võimalik maksta maksuvaba hüvitist 0,3€, kokku kuni 335€ kalendrikuus.

Esimese sammuna tuleb ära täita avaldus, et üldse midagi maksta võiks. Avalduses peab olema hüvitise saaja ees-ja perekonnanimi, hüvitise suurus, periood, mille jooksul kulusid hüvitatakse. Lisa avaldusele auto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia.

Iga ettevõtluse tarbeks tehtud sõit pane kirja oma sõidupäevikusse. Sõidupäeviku alusel võid teha ettevõtte kontolt omale ülekande. Väljamakseid ei pea tegema igakuiselt.

Autokompensatsiooni makseid tuleb deklareerida kord aastas. Deklaratsioon lase ära teha oma raamatupidajal.


2. Sporditoetus

Olles juhatuse liige on sul võimalik maksta omale kvartalis sporditoetust kuni 100€.

Kompenseerida on võimalik  avaliku spordiürituse ja spordiklubi liikmetasu  eest. Kuid ka ravikindlustuslepingu kindlustusmakset või kutsetunnistust omava taastusarsti, füsioterapeudi, tegevusterapeudi, kliinilise logopeedi või kliinilise psühholoogi teenuse eest. Kompenseerida ei ole võimalik sporditarvikute, spordiriiete ja muu säärase eest.

Kui oled kulutuse teinud oma isikliku raha eest, esita firmale kuludokumendid koos kuluaruandega. Kuluhüvitise summa kvartalis ei tohi ületada 100€, dokumendil võib olla ka suurem summa kui 100€.

Sporditoetuse kasutamine tuleb töötajate lõikes. Deklaratsiooni esitab ära sinu raamatupidaja 1.veebruariks.


3. Lapsepuhkus


Kui oled ühe kuni kahe alla 14-aastase lapse vanem on sul võimalik taotleda puhkuserahasid 3 päeva eest. Kui oled ema või isa kuni kolmele alla 14-aastase lapsele või sul on vähemalt 1 alla 3-aastane laps, on sul võimalik taotleda puhkuserahasid kuue päeva eest.

Puhkust saab välja võtta kord kalendriaastas üks lapsevanem. Puhkuse päevi on võimalik ka jagada kahe lapsevanema vahel. Nt ema puhkab kalendriaasta jooksul 2 päeva ja isa 4 päeva.

Lapsepuhkuse tasu on välja arvutatud töötasu alammäärast. 2021. aastal on lapsepuhkuse päevatasu 27,59 eurot. Tööandja (ehk sinu ettevõte) on kohustatud lapsepuhkuse rahad välja maksma mitte hiljem kui puhkuse kasutamisele järgneval palgapäeval.

Lapsepuhkuse hüvitamiseks tuleb esitada taotlus hiljemalt kolme kuu jooksul, arvates töötaja puhkuse kasutamise kuust. Sotsiaalkindlustusamet hüvitab ettevõttele töötajale makstud lapsepuhkuse 100 päeva jooksul.

Taotlust saab esitada läbi  www.eesti.ee. Teenuse leiad alajaotusest

Töökeskkond ja personal --> Taotlus puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamiseks

 

 


Lisa kommentaar

Email again: